baner-top-ok

OBSAH


Ranný príchod do školy podľa harmonogramu:

Vchod pri vrátnici:

7:40 - 1. ročník
7:50 - PRA, PRB, 4. ročník

Vchod vedľajší:

7:40 - 2. ročník
7:50 - 3. ročník

• Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín s minimalizáciou miešania tried.

• Každý žiak odovzdá pri vstupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi a prejde ranným filtrom.

!!!!!!! ZMENA ČASU PREVÁDZKY ŠKD!!!!!!!

• RANNÝ ŠKD bez zmeny - príchod žiakov od 6:00 do 7:30 hod.

• V prevádzke 8 oddelení ŠKD, zmeny v jednotlivých skupinách z dôvodu maximálnej minimalizácie premiešavania tried.

POOBEDŇAJŠÍ ŠKD !!!!! ZMENA ČASU PREVÁDZKY!!!!!

Prípravný, prvý, druhý a tretí ročník do 16:00 hodiny
Štvrtý ročník iba do 15:00 hodiny

 

• Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že nie je vylúčená zmena prevádzky ŠKD z prevádzkových dôvodov. Ak bude situácia neudržateľná a nebude možné zachovať hygienicko - epidemiologické predpisy, budeme prioritne poskytovať ŠKD pre najmladších žiakov.

• Žiadame rodičov, aby informovali triedneho učiteľa/riaditeľku školy o prípadných pozitívnych žiakoch , ale i členoch rodiny.

• Riaďte sa aktuálnymi usmerneniami, buďte ohľaduplní k ostatným žiakom i zamestnancom školy. Pri podozrení na ochorenie nechajte dieťa doma, úlohy mu budú zasielané cez edupage.

• Žiaci druhého stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne podľa stanoveného rozvrhu hodín.

 

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti-aktualizované.pdf

OZNAMY

Vážení rodičia, s predpokladanou účinnosťou od 1.8.2021 nastanú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Zruší sa plošné poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov v ZŠ a doplní sa nová...
Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021 Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do...
Vážení rodičia, v prílohe sa nachádzajú potrebné informácie a usmernenia pre prijímacie skúšky na stredné školy.   

Kalendár

Júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
alf-testovanie

prirodna-trieda-straznicka

PLÁNUJEME

Žiadne udalosti na zobrazenie