baner-top-ok

OBSAH


2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch poukázali 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Aj s Vašou pomocou sme posunuli školu vpred.

Podarilo sa nám spolufinancovať mnohé projekty:

- vybudovanie detského ihriska

- dovybavenie tried novými tabuľami a projektormi

- zakúpenie nových šatňových skriniek

a umývacieho a zametacieho stroja

 

- výmena žalúzií v triedach

- dovybavenie školského areálu skladovými kontajnermi

-nákup učebných pomôcok na vyučovanie prírodovedy a biológie (mikroskopy)

- ochrana zdravia žiakov (lekárničky)

- budovanie edukačno-hracej plochy v areáli školy

- podporili sme záujmovú činnosť žiakov

- zakúpili CNC laserový ploter do školskej dielne

- šlapacie motokáry na dopravné ihrisko

- štyri samostatne stojace stolné hry - futbal, hokej...

Vážime si Vašu pomoc vo všetkých formách.

Zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii,

akou je aj naše Rodičovské združenie.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu

v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na zlepšenie vybavenia školy.

ĎAKUJEME!

2_z_dane_2021.pdf