baner-top-ok

OBSAH


Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov

Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

    • -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
    • -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

Forma podania prihlášky je možná: 

Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:

  • -študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
  • -študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
  • -žiaka so zdravotným znevýhodnením.
  • Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.
  • K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.
  • Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami.

Ako prílohu si nájdete:

Príloha č.1 : Zoznam študijných odborov, pri ktorých je potrebné potvrdenie od lekára

Príloha č. 2 : Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka ( potvrdí lekár )

Príloha č.3 : Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium

 

pdf

Priloha-c-1---Zoznam-odborov

Veľkosť : 133.61 kb

OZNAMY

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022:   Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu...
Základná škola Strážnická 1, Skalica prijme do pracovného pomeru kuchára / kuchárku vychovávateľa / vychovávateľku Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch....
Vážení rodičia, s predpokladanou účinnosťou od 1.8.2021 nastanú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Zruší sa plošné poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov v ZŠ a doplní sa nová...

Kalendár

Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
alf-testovanie

prirodna-trieda-straznicka

PLÁNUJEME

Žiadne udalosti na zobrazenie