baner-top-ok

OBSAH


Články

Vítanie prváčikov a prípravkárov

titzaciatok

Dnešný deň bol výnimočný pre našich nových prváčikov a prípravkárov...prvý deň v novej škole, ktorá sa stane ich druhým domovom. Slávnostne sme privítali štyri triedy prvákov a dve triedy prípravného ročníka na multifunkčnom ihrisku, kde im ich predchodcovia, dnes už druháci, pripravili milý program a odovzdali veľkú symbolickú putovnú ceruzku. Nové triedne učiteľky a pani vychovávateľky priviedli nováčikov do ich tried, kde ich už čakali voňavé novučké knižky a darčeky. Všetko prebehlo za trošku prísnejších podmienok ako obvykle. Ostatní žiaci boli uvítaní v kmeňových triedach, kde si vypočuli príhovor ministra školstva a riaditeľky školy. Všetkým žiakom a zamestnancom želáme pokojný a zdravý školský rok!