baner-top-ok

OBSAH


Články

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme,

že od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 prechádza druhý stupeň základných škôl (5. - 9. ročník) na dištančnú výučbu.

Vyučovanie bude prebiehať online cez aplikáciu ZOOM podľa rozvrhu online hodín, ktorý Vám pošleme cez Edupage.
Žiaci sú povinní sa online vyučovacích hodín zúčastňovať, ich neúčasť bude považovaná za neprítomnosť v škole.
V prípade, že je žiak chorý, alebo navštívi lekára, je rodič povinný oboznámiť o tom triedneho učiteľa a
po nástupe do školy predložiť riadnu ospravedlnenku.

Žiaci prvého stupňa (prípravný, 1. - 4. ročník) sa učia v bežnom režime prezenčne v škole, ŠKD zatiaľ funguje tak ako doteraz až do odvolania.

Harmonogram ranného príchodu žiakov prvého stupňa do školy budeme aktualizovať a zverejníme ho v priebehu víkendu.

Ďalšie informácie budú postupne pridávané na Edupage a webovú stránku školy.

Ďakujeme za pochopenie, prajeme pevné nervy a veľa zdravia všetkým.

Vedenie školy.