baner-top-ok

OBSAH


Články

Prerušenie prezenčného vyučovania žiakov 2.,3. a 4. ročníka

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Senici a riaditeľky školy sa prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 2., 3. a 4. ročníka od 26.10. do 29.10. Vyučovanie bude prebiehať v týchto ročníkoch dištančnou formou. Nástup do školy je po prázdninách 3.11.2020. Žiaci prípravných a prvých ročníkov sa učia v škole, funguje pre nich ŠKD aj školská jedáleň v bežnom režime.