baner-top-ok

OBSAH


Články

Konzultačné hodiny učiteľov pre žiakov II. stupňa počas dištančného vzdelávania

Náplň konzultačných hodín pre žiakov, prípadne rodičov:

  • dodatočná možnosť vysvetlenia učiva,
  • pomoc pri samoštúdiu a vypracovávaní úloh,
  • možnosť individuálneho overovania vedomostí žiakov,
  • pomoc pri problémoch s učením...

Upozornenie pre žiakov a rodičov:

Termín konzultácie je nutné dohodnúť aspoň deň vopred prostredníctvom Edupage - treba napísať správu konkrétnemu učiteľovi, ktorý vám stanoví presný čas konzultácie. Treba chápať, že termín, o ktorý požiadate Vy, už môže byť obsadený a učiteľ vám po dohode môže stanoviť aj iný termín /prípadne treba postupovať podľa pokynov vyučujúcich/.

Konzultačné hodiny učiteľov:

Mgr. Kováčová Jana

Streda 12:00 – 13:00

Piatok 13:00 – 14:00

Mgr. Bartošková Lýdia

Pondelok 4. v. hod - 7.A – SJL

Utorok 3. v. hod. - 7.B – SJL

Štvrtok 4. v. hod. - 7.A - SJL

Piatok 1. v. hod. - 6.C - SJL

           3. v. hod. - 7.B – SJL

Mgr. Bobotová Mária

Štvrtok 13:00 – 14:00

Mgr. Fekete Katarína

Pondelok 13:00 - 14:00
Štvrtok 15:00 -16:00

Mgr. Spáčilová Soňa

Utorok 14:00  - 15:00

Štvrtok 16:00 -  17:00 

Mgr. Vašková Denisa

Pondelok 12:00 - 14:00
Utorok 12:00 - 14:00
Streda 12:00 - 14:00

Mgr. Burdová Miriama

Pondelok 13:00 - 14:00

Mgr. Holienčinová Zuzana

Piatok 14:00 - 16:00

Mgr. Poláková Ingrid

Streda 15:00 - 17:00

Mgr. Pekar Tibor

Utorok 13:00 - 14:00

Štvrtok 13:00 - 14:00

Mgr. Shulzhenko Eva

Utorok 13:00 – 14:00

Mgr. Hricová Miriam

Pondelok 13:00 – 14:00

Mgr. Šulko Roman  

Pondelok 10:50 – 11:35 – 9.A

Utorok 11:45 – 12:30 – 8.B
Streda 13:00 – 13:45– 9.A

Piatok 9:55 – 10:40 – 8.B

Mgr. Tomečková Katarína

Pondelok 13:00 – 13:45 CHE

Utorok 13:00 – 13:45 NEJ

Mgr. Horínková Katarína

Pondelok 13:00 – 14:00 MAT
Štvrtok 13:00 – 14:00 BIO

Mgr. Filipová Kristína

Streda 13:00 – 14:00

Štvrtok 16:00 – 17:00

Mgr. Cíbová Veronika

Utorok 13:00-13:40 – 5.A

Streda 13:00-13:40 – 7.A

Streda 14:00-14:40 – 8.A

Štvrtok 13:00-13:40 – 9.A

Ak potrebujete pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť!

                                   Vaši učitelia