baner-top-ok

OBSAH


Články

Inkluzívny tím našej školy na podporu dištančného vzdelávania žiakov

Formy podpory:

  • pomoc začleneným žiakom so ŠVVP a žiakom s individuálnym prístupom pri samoštúdiu a vypracovávaní úloh,
  • pomoc ostatným žiakom školy pri problémoch s učením...

Upozornenie pre rodičov:

Termín konzultácie je nutné dohodnúť aspoň deň vopred prostredníctvom Edupage - treba napísať správu konkrétnemu asistentovi alebo špeciálnemu pedagógovi , ktorý vám stanoví presný čas konzultácie.

                                                                                               Konzultačné hodiny:

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Bíliková             Utorok 15:00 -17:00

         Štvrtok 15:00 – 17:00

Pedagogickí asistenti: Martina Behancová                      Utorok 14.00 – 16:00

                                      Mgr. Zuzana Pochylá                    Štvrtok 15::00 – 16:00

                                                                                              Piatok 15:00 – 16:00

                                      Bc. Katarína Čáranová                 Pondelok 18:00 – 19:00

                                                                                              Piatok 18:00 – 19:00

Sociálny pedagóg: Mgr. Barbora Vajlová – komunikácia s rodičmi, riešenie problémov s pripojením žiakov na online hodiny, prípadne s technikou...

Ak potrebujete pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť!

                                   Inkluzívny tím školy