baner-top-ok

OBSAH


Články

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do školy

Vážení rodičia,

v prílohách nájdete aktuálne informácie o podmienkach vstupu do školy,
o zákaze vstupu do vnútorných i vonkajších priestorov školy a o výnimkách zo zákazu vstupu,
usmernenia, vyhlášky, aktuálne!!! potvrdenia o bezinfekčnosti, potvrdenia o výnimke....platné v období od 9.11.2020 do 15.11.2020.

Prosíme Vás o prečítanie týchto dokumentov.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

Podmienky_vstupu_do_školy.pdf

Potvrdenie_o_výnimke.docx

Usmernenie_Ministerstva_školstva_vedy_výskumu_a_športu_SR_z_8.11.2020.pdf

Vyhlásenie_návštevníka_školy_o_bezinfekčnosti.pdf

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.pdf

Vyhlásenie_zamestnanca_o_bezinfekčnosti.pdf

Vyhláška_ÚVZ_SR_2021.pdf