baner-top-ok

OBSAH


Články

iBobor 2020/2021

bobor-logo-new2

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras . Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov našej školy. Súťažili v kategóriách Bobrík, Benjamín a Kadet. Úspešnými riešiteľmi v kat. Bobrík sa stali 2 žiaci - Alex Buček (5.A),Oliver Gurský (5.B). V kat. Benjamín 3 žiaci - Patrícia Tomíková (7.A), Helena Špačková (7.C) a Lukáš Výleta (6.C). Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.