baner-top-ok

OBSAH


Články

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
V súlade s usmernením Slovenskej komisie OSJL a IUVENTY sa školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka uskutočnilo 20. 11. 2020 online, formou testu bez ústnej časti.
Test vypracovali žiačky 8. ročníka Alexandra Šimková a Ema Horáková a žiak 9. roč. Lukáš Salák. Na základe výsledku bude v okresnom kole tejto súťaže našu školu reprezentovať Lukáš Salák.