baner-top-ok

OBSAH


Články

Pytagoriáda – 42. ročník - školské kolo

titpyt

V stredu 9. decembra si žiaci 3. a 4. ročníka precvičili logické myslenie, dôvtip a súťaživého ducha v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Odvahu malo celkovo 55 detí a z nich sa 16   stalo úspešnými riešiteľmi školského kola. V kategórii P-3 z celkového počtu 10 úspešných riešiteľov bol najúspešnejší Alex Šantavý z triedy 3.B , v kategórii P-4 zo 6 úspešných riešiteľov bol najlepší Filip Chytil z triedy 4.B. Blahožemáme!

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť, postupujúcim želáme šťastie i okresnom kole v Holíči.