baner-top-ok

OBSAH


Články

Pytagoriáda - II.stupeň

titpyt

Dňa 10. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda netradičnou online formou. Je to súťaž, v ktorej ide o dôvtip, pozornosť a rýchlosť. Súťažilo 31 žiakov 2. stupňa a z nich sa 16  stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

V kategórii P5 z celkového počtu 3 riešiteľov bol úspešným riešiteľom

1.

Ján Tlach (5.A)

V kategórii P6 z 12 riešiteľov boli úspešnými riešiteľmi

1.

Samuel Šeba (6.C)

2.

Lukáš Výleta (6.C)

3.

Natálie Shuhajová (6.A)

4.

Bianka Beneková (6.C)

5.

Samuel Balga (6.B)

6.

Dávid Kucharič (6.A)

7.

Terézia Romanová (6.B)

V kategórii P7 z 15 riešiteľov boli úspešnými riešiteľmi

1.

Aleš Masaryk (7.C)

2.

Adam Mošať (7.C)

3.

Helena Špačková (7.C)

4.

Lukáš Kolínek (7.B)

5.

Michal Androvič (7.C)

6.

Michal Pecha (7.B)

7.

Fabián Vaníček (7.B)

V kategórii P8 bol úspešným riešiteľom

1.

Mário Miklovič (8.A)

Všetkým riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za účasť, postupujúcim želáme šťastie a odvahu v okresnom kole.