baner-top-ok

OBSAH


Články

Projekt Záložka do knihy

zálozka

Projekt Záložka do knihy spája školy: tohto projektu sa zúčastnil ako prvý, tak aj druhý stupeň. Na hodinách deti vytvárali záložky, ktoré putovali našej partnerskej škole do Chminianskych Jakubovian. Samozrejme aj naše deti dostali záložky od svojich spolužiakov z východu Slovenska. V rámci projektu sme získali diplom a boli sme zaradení do celoslovenského výberu. Týmto sa chceme poďakovať p. Cenigovej, ktorá tento projekt výborne zastrešovala, našej partnerskej škole za výbornú komunikáciu a samozrejme hlavne našim žiakom za krásne záložky, ktoré kamarátov isto potešili.