baner-top-ok

OBSAH


Články

Oznam - Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa bude od 25.1.2021 naďalej pokračovať až do odvolania podľa doteraz platného ZOOM rozvrhu.

Ďalšie informácie budeme pridávať postupne, podľa aktuálneho stavu a pokynov MŠVVaŠ SR.

Ďakujeme za pochopenie

Vedenie školy