baner-top-ok

OBSAH


Články

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo šk. r. 2020/2021

technika
OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Aj v tejto, na učenie neľahkej dobe, prebiehajú predmetové olympiády. Ich objektívnosť ohľadom hodnotenia vedomostí a zručností žiakov je asi najviac diskutabilná práve v Technickej olympiáde, ktorej sa pravidelne a úspešne zúčastňujú aj žiaci našej školy. Okresné kolo sa uskutočnilo online formou ešte v novembri a pozostávalo z teoretickej časti a z „praktickej“ (opäť teoretické otázky k zostrojeniu konkrétneho výrobku). Takže tu sa hlavný význam tejto súťaže, dať šancu manuálne zručným žiakom, trocha vzdialil realite. Naši chlapci sa s danou situáciou vysporiadali veľmi dobre a po víťazstvách v kategórii A (súťaž dvojíc ôsmeho a deviateho ročníka) a v kategórii B (5-7 ročník) sme opäť postúpili na krajské kolo. O tento úspech sa zaslúžili Michal Pocsik , Gabriel Tomeček (kat. A) a Eliáš Barcal (kat. B) Treba spomenúť aj pekné 2. miesto Samuela Balgu, ktorý je iba šiestak. Krajské kolo sa uskutoční online formou začiatkom februára. Budeme držať našim chlapcom palce, aby opäť úspešne reprezentovali našu školu.