baner-top-ok

OBSAH


Články

Voľné pracovné miesta.

pracovne-miesto

Základná škola Strážnická 1, Skalica prijme do pracovného pomeru

učiteľa / učiteľku prípravného ročníka

učiteľov / učiteľky pre I. stupeň základnej školy

učiteľa / učiteľku pre II. stupeň základnej školy - slovenský jazyk, angličtina

učiteľa / učiteľku pre II. stupeň základnej školy - matematika, informatika, technika, telesná výchova

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľa_učiteľku_prípravného_ročníka.docx

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľov_učiteľky_prvého_stupňa.docx

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľa_učiteľku_druhého_stupňa_SJL_ANJ.docx

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľa_učiteľku_druhého_stupňa.docx

                                                                               Ing. Eva Hanzalíková, riaditeľka školy.