baner-top-ok

OBSAH


Články

Ekotopfilm

ekotopfilm
Ďalšia aktivita na podporu environmentálnej výchovy detí
Prečo nesmieme dopustiť vymieranie včiel? Ako upozorniť na hromadenie odpadov formou umenia? Pomôžeme našej planéte, ak uprednostníme jablká z babkinej záhrady?
Na tieto a podobné otázky sme získali odpovede, ak sme pozorne sledovali ekofilmy, ktoré boli súčasťou medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.
Junior festival sa tento rok konal v online prostredí v týždni od 26. do 30. apríla. Pre prihlásené školy boli k dispozícii inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.
Pestrá zmes dokumentov, animovaných filmov a komentárov žiakov zaujala a motivovala k zamysleniam nad budúcnosťou prírody a celej planéty. Živo sa tiež zapájali do sprievodných kvízov v závere filmovej prezentácie.