baner-top-ok

OBSAH


Články

Pytagoriáda - 42. ročník - okresné kolo

titpyt

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do matematickej súťaže Pytagoriáda

a dosiahli pekné výsledky. 

Pytagoriáda – okresné kolo:

kategória P3 – Lucas Martin Mareček Chewings (3.A) – 2. miesto

                         Karin Hmurčík-Solárová (3.C) – 10. miesto

                         Alexander Šantavý (3.B) – 16. miesto

             Timea Pagáčová (3.B) – 17. miesto

                         Ondrej Mrva (3.B) – 21. miesto

                         Jakub Kopanica (3.D) – 27. miesto

kategória P4 - Filip Chytil (4.B) – 2. miesto

                        Viliam Mikula (4.B) – 5. miesto

                        Ján Pecha (4.B)– 7. miesto

                        Júlia Petrovičová (4.B) – 14. miesto

                         Matias Mjakiš (4.B) – 22. miesto

kategória P6 – Lukáš Výleta (6.C) – 4. miesto

                         Terézia Romanová (6.B) – 6. miesto

                         Bianka Beneková (6.C) – 15. miesto

kategória P7 – Aleš Masaryk (7.C) - 4-5. miesto

                        Michal Androvič (7.C) - 4-5. miesto

                        Helena Špačková (7.C) – 9. miesto

kategória P8 – Mário Miklovič (8.A) - 11. miesto

Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaží zapojili, blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.