baner-top-ok

OBSAH


Články

KOMPARO

komparo

Po dlhom čase sa žiaci opäť vrátili do škôl a konečne sa otvorila aj možnosť zrealizovať celoslovenské testovanie KOMPARO 8-9, ktoré bolo pôvodne naplánované na november 2020. Dňa 29.4. 2021 testovanie úspešne prebehlo aj na našej škole. Zapojilo sa 18 ôsmakov a 12 deviatakov. Žiaci 8. ročníka sa testovali z predmetov MAT, VŠP, SJL, DEJ, FYZ a žiaci 9. ročníka z MAT a SJL.