baner-top-ok

OBSAH


Články

Príchod žiakov do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vo štvrtok 2. septembra 2021 ZŠ, Strážnická 1 v Skalici opäť otvorí svoje brány.

Príchod žiakov do školy bude prebiehať nasledovne:

8.00 hod. prípravný a prvý ročník(v sprievode max. 1 zákonného zástupcu) – VCHOD č. 3 (bočný vchod pri školskom dvore)

8.30 hod. 2. – 4. ročník VCHOD č. 2

8.30 hod. 5. – 9. ročníkVCHOD č. 1

V prípade priaznivého počasia sa privítanie prvákov a prípravkárov uskutoční na školskom dvore (hracia plocha pri vchode č. 3), v prípade nepriaznivého počasia sa privítanie uskutoční v jednotlivých triedach.

Zahájenie školského roka pre žiakov 2. – 9. ročníka bude trvať cca 1 – 1,5 hodiny.

Školský klub detí bude v prevádzke od piatka 3. septembra 2021 podľa organizačných podmienok, ktoré zverejníme 31. 8. 2021.

Školská jedáleň bude v prevádzke taktiež od piatka 3. septembra 2021.

Zákonný zástupca každého žiaka vyplní pred nástupom do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa, ktoré nájde v EduPage (Štart – Žiadosti/Vyhlásenia).

Zákonný zástupca prvákov a prípravkárov prinesie vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“, ktoré si môže vytlačiť z prílohy.

 

Príloha_-_Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_návštevníka.doc

 

Ďakujeme za pochopenie!

                                                                                             Vaši učitelia a vedenie školy