baner-top-ok

OBSAH


Články

Ekoalarm

ekoalarm

Naša škola sa úspešne zapojila do ďalšieho environmentálneho projektu zameraného na triedenie odpadu pod názvom Ekoalarm. V rámci tohto projektu sme do školy získali 32 sád separačných košov na papier, plasty a bioodpad do každej triedy a online lektoring žiakov zameraný na triedenie odpadu. Dúfame, že v škole tak zintenzívnime triedenie odpadov a prispejeme väčšou mierou k ochrane prírody.