baner-top-ok

OBSAH


Články

ZBER BATÉRIÍ - PROJEKT ZBIERAM BATERKY

baterky

UPOZORNENIE !

ZBER BATÉRIÍ V PROJEKTE ZBIERAM BATERKY

,, Žiadame Vás, aby sa vo veľkých plastových vreciach alebo v iných nádobách, kde máte nachystané batérie na odvoz nachádzali výhradne batérie a nie rôzne nečistoty a iné predmety. (napr.: malé sáčky a aj sáčky s obsahom batérií, žiarovky, elektroodpad, papiera a iné). V prípade, že pri odbere zistíme, že sa v danom vreci alebo v nádobe nachádzajú nečistoty a predmety, ktoré nesúvisia s použitými batériami z domácností, nebudú tieto batérie odvezené a za tieto batérie nebudú pripísané body v súťaži. Za pochopenie ďakujeme.

Aj naďalej Vám pripomíname, že v rámci zberu BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV v programe ZBIERAM BATERKY, je možné stále odovzdávať len batérie bežne používané v domácnosti a pôvodom z domácnosti. Ide predovšetkým o nižšie znázornené typy batérií, ďalej o batérie z elektronáradia a mobilných telefónov a to v množstve, ktoré evidentne zodpovedá bežnej spotrebe v domácnosti.

dsdsa

Žiadame Vás, aby odovzdané batérie pochádzali výhradne z domácností a nie z firiem. V prípade, že pri odbere zistíme neobvykle veľké množstvo batérií rovnakého alebo podobného typu, ktoré evidentne nemôže pochádzať z domácnosti, nebudú tieto batérie odvezené. ˮ

Vzhľadom na toto upozornenie sa upravujú pravidlá zberu batérií.

Batérie sa budú zberať VŽDY V PIATOK PRED VYUČOVANÍM A CEZ VEĽKÚ PRESTÁVKU na prízemí v priestoroch žiackej knižnice, oproti jedálni.

Žiak prinesie len toľko batérií, koľko sám unesie, najviac však 10 kg na jeden krát. Baterky treba mať odvážené na celé kilogramy. Budú prevzaté iba batérie podľa tohto upozornenia.

Zber začína    PIATOK      1.10.2021.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.