baner-top-ok

OBSAH


Články

Medzinárodný deň eura

26

Medzinárodný deň eura

Medzinárodný deň eura sme si pripomenuli na našej škole 24. septembra, a to na prvom i druhom stupni. V tento deň sme klasické hodiny matematiky a informatiky vymenili za hodiny súťaží, hlavolamov, skladačiek, príkladov so spoločným menovateľom – EURO. Počas zábavných aktivít žiaci spoznávali našu peňažnú menu: históriu, mince, bankovky, ochranné prvky bankoviek, eurozónu, výhody eura. Na prvom stupni sa žiaci naučili „ako sporiť a na čo, ako platiť v obchode“. Žiaci sa oboznámili s výzorom eurových mincí a bankoviek, diskusiou a metódou Brainstormingu si samostatne pripomenuli a hlbšie porozumeli primárnej funkcii peňazí. Aktivita tiež viedla žiakov k aplikovaniu vzorcov slušného správania do reálneho života, prispela rozvoju zrakového rozlišovania, a tiež podnecovala jemnú motoriku a grafomotoriku žiakov. Na druhom stupni sa žiaci zamerali prevažne na rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom rôznych aktivít. Na hodine matematiky sa žiaci rozdelili do skupín, v ktorých riešili zadané úlohy. Na hodine informatiky sa žiaci preniesli virtuálne do kvízovej hry milionár, ktorá bola zameraná na vedomosti o našej mene. Žiaci hľadali na internete zberateľské 2 eurové mince a ich cenu, respektíve prečo majú zberateľskú hodnotu. Aktivity boli zábavné, ale aj poučné. Už sa tešíme na ďalší školský rok s naším Eurom.