baner-top-ok

OBSAH


Články

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - šk.rok 2021/22

SJL- titulka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 15.10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci súťažili v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Spomedzi 18 súťažiacich sa najviac darilo Jakubovi Galbavému z IX. A triedy, ktorý našu školu reprezentoval aj v okresnom kole, kde v neľahkej konkurencii obsadil 6. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.

Výsledky školského kola:
1. miesto Jakub Galbavý, trieda IX. A

2. miesto Adam Mošať, trieda VIII. C

3. miesto Michal Androvič, trieda VIII. C

Výsledky okresného kola:
6. miesto Jakub Galbavý, trieda IX. A