baner-top-ok

OBSAH


Články

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Všetkovedko.

vsedkovedkotitiulka

     Dňa 11.3.2022 sa uskutočnilo v jedálni našej školy vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko - ktorá je určená pre žiakov druhých , tretích a štvrtých ročníkov. Celkovo sa do tejto populárnej súťaže zapojilo vyše 20- tisíc detí z celého Slovenska a z našej školy si svoje sily zmeralo vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 62 detí. Odpovedať museli na otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova a dopravná výchova. Hanbu si deti veru neurobili, o čom svedčí aj fakt, že až desať z nich získalo prestížny titul „Všetkovedko“.

Menovite to boli nasledovní žiaci:

Matúš Jurčík, David Gašpárek, Soňa Decheťová, Michaela Hladká (všetci z 2.B triedy ), Adéla Pechová (2.A),  Florian Holúbek (2.C), Filip Vojtašovič (3.C ), Michal Roman a Romana Mikulková (obaja z 3.B) a Timea Pagáčová (4.B trieda).

Najúspešnejším riešiteľom sa stal Matúš Jurčík, ktorý obsadil celkovo 3.mesto vo svojej kategórii.

Všetci súťažiaci boli okrem diplomov aj vecne odmenení. Tým, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť na titul Všetkovedka nemuseli smútiť, lebo získali nielen cenné skúsenosti ale aj ocenenie „Všetkovedkov učeň“.
Veríme, že aj na budúci rok budú deti minimálne také úspešné, ako tomu bolo v tomto súťažnom ročníku.