baner-top-ok

OBSAH


Články

KOMPARO 5

tutlkakoparo

Naša škola to so vzdelávaním naozaj myslí vážne! Preto sa zapájame do cvičných, dobrovoľných testovaní KOMPARO. Po uskutočnení KOMPARA 8 a KOMPARA 9 sa teraz naši piataci 17.3. 2022 zapojili do KOMPARA 5. Žiaci riešili testy z matematiky, všeobecných študijných predpokladov, slovenského jazyka a literatúry. Zapojením sa do tohto testovania sú žiaci lepšie pripravení na zvládnutie povinného celoslovenského testovania T5, majú predstavu nielen o type otázok, ale aj ako vypĺňať odpoveďové hárky či zvládať časový stres. Testovanie T5 sa uskutoční 18.5. 2022.