baner-top-ok

OBSAH


Články

Výzva č. 3: Vyseparujme v škole čo najviac

triedme odpad

Výzva č. 3: Vyseparujme v škole čo najviac

Dajme si záležať na triedení odpadu!

V každej triede aj na chodbách máme v škole odpadkové koše na papier, plasty, bioodpad a zmesový odpad.

Od stredy do piatku bude prebiehať súťaž o čo najväčšie množstvo kvalitne a správne vytriedeného odpadu v každej triede. Každý deň po vyučovaní prebehne priebežné vyhodnotenie, po ukončení sa vyhodnotí najúspešnejšia trieda.