baner-top-ok

OBSAH


Články

IQ olympiáda - 11. ročník

iq4

V pondelok 11.4. sa 38 našich žiakov z 5. až 9. ročníka zapojilo do 11. ročníka celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Táto súťaž je zameraná na rozvoj logického myslenia žiakov, podporuje ich kreativitu a objavuje skryté talenty. Súťaž organizuje MENSA Slovensko. Žiaci riešili test online v PC učebni. Počas riešenia si žiaci vyskúšali najmä svoju schopnosť rýchlo logicky uvažovať a v čase 30 minút  správne zodpovedať na 25 logických úloh. Súťaž prebieha v troch kolách, školské, regionálne a celoslovenské. Prajeme našim žiakom dosiahnutie čo najlepších výsledkov!