baner-top-ok

OBSAH


Články

22. apríl - Deň Zeme

54-titulka

 

Aj na našej škole sme oslavovali Deň Zeme.

Už v priebehu celého týždňa sa žiaci zapájali do vypísaných výziev „Farebné dni“, „Pešo do školy“, „Zber papiera“ a „Vyseparujme čo najviac“.

V piatok prvé dve vyučovacie hodiny si každá trieda pripravila rôzne environmentálne aktivity projekty. Výstupy z týchto aktivít sa stali súčasťou výzdoby školy.

Potom sa žiaci vybrali do ulíc mesta Skalica a zapojili sa do akcie „Vyčistime si mesto“.

Pred školou sa realizoval projekt „ZŠ Strážnická sadí budúcnosť“ v spolupráci s firmou Skalco /člen skupiny Engie/. Dobrovoľníci, žiaci a zamestnanci školy vysadili pred školou ovocné stromy a kríky.

Kto mal záujem, mohol si zakúpiť žiakmi vypestované priesady rajčín a papriky.

Naše aktivity však piatkom neskončili. Celoročne sa totiž zapájame do environmentálnych projektov Ekoalarm a Zatoč s odpadom a na výtvarnej výchove prebieha e-learningový kurz o klimatickej zmene „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“.

Všetkým aktívne zapojeným žiakom aj zamestnancom školy ďakuje naša Zem!