baner-top-ok

OBSAH


Články

Prvá pomoc - 7. ročník

titlkaprvapomoc

Dňa 12.5. žiaci 7. ročníka absolvovali v rámci predmetu biológie nácvik prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Mohli si nacvičiť stabilizovanú polohu, masáž srdca u dospelého človeka ako aj u novorodenca. Taktiež si osvojili zručnosti pri odstraňovaní cudzieho telesa z dýchacej sústavy a ďalšie úkony prvej pomoci, ktoré môžu pomôcť zachrániť život alebo zdravie človeka.