baner-top-ok

OBSAH


Články

Ponuka voľných pracovných miest- aktuálne

pracovne-miesto

Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru

učiteľa/učiteľku pre I. stupeň základnej školy

učiteľa/učiteľku pre II. stupeň základnej školy

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

ZŠ_Strážnická_učitelia_prvého_stupňa.docx

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľa_učiteľku_druhého_stupňa_SJL_ANJ-1.docx

ZŠ_Strážnická_hľadá_učiteľa_učiteľku_druhého_stupňa-2.docx

                                                                             Ing. Eva Hanzalíková, riaditeľka školy