baner-top-ok

OBSAH


Články

Poskytovanie dotácie na stravu.

Vážení rodičia,

s predpokladanou účinnosťou od 1.8.2021 nastanú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Zruší sa plošné poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov v ZŠ a doplní sa nová skupina detí, ktorá má nárok  na poskytnutie dotácie.

Po novom bude mať nárok na dotáciu:

·      každé dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

·   každé dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

·     každé dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti na dieťa neuplatnil daňový bonus.

Ak si chcete uplatniť nárok na dotáciu na stravu, je potrebné odovzdať buď:

·      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

·      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

·      alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového bonusuna dieťa (v prílohe).

Tieto potvrdenia alebo podpísané čestné vyhlásenie treba čo najskôr vhodiť do schránky ZŠ Strážnická 1, Skalica, najneskôr však do 30.07.2021.


Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

 

 

Čestné_vyhlásenie_o_neuplatnení_daňového_bonusu_za_dieťa.docx