baner-top-ok

OBSAH


Články

Testovanie žiakov 5. ročníka šk. rok 2021/22

testovanie-logo

Testovanie žiakov 5. ročníka

  • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T5 – 2022
  • Dňa 18.5. 2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2022. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 

Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T5-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 5.