baner-top-ok

OBSAH


23 titulka

54 tretiakov absolvovalo plavecký výcvik v plavárni v Senici v mesiacoch apríl, máj v rozsahu 18 hodín. Všetci sa naučili plávať, ti čo vedeli sa zdokonalili a preto dostali na záver Mokrý diplom. Najlepší traja plavci každej skupiny boli ocenení medailou Hlavnou odmenou pre všetkých boli spoločne strávené chvíle hier v bazéne a na tobogánoch.