baner-top-ok

OBSAH


286366576 369967448562008 2872038021174846117 n

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž. Vznikla v roku 1991 vo Francúzku a združuje viac ako 65 krajín z celého sveta. V tomto školskom roku sa konala dňa 11.apríla. Zúčastnilo a sa jej  75 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Michal Sarvaš 2.A, David Gašpárek 2.B, Alexandra Hladíková 2.B, Michaela Hladká 2.B, Matias Míša 2.C, Filip Vojtašovič 3.C, Michal Roman 3.B, Ema Drábková 3.C, Alexander Sovič 4.C, Filip Chytil 5.B. Najviac sa darilo Romane Mikulkovej z 3.B. Všetkým blahoželáme.