baner-top-ok

OBSAH


Správy školy

Správy o hospodárení

pdf

Správa o hospodárení 2014

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2014
Verzia : 2014 
Veľkosť : 449.27 kb
xls

Správa o hospodárení 2015

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015
Verzia : 2015 
Veľkosť : 41.47 kb
doc

Správa o hospodárení 2015

Správa o hospodárení 2015 – textová časť
Verzia : 2015 
Veľkosť : 39.42 kb
xls

Správa o hospodárení 2017

Veľkosť : 74.24 kb
pdf

Správa o hospodárení 2018

Veľkosť : 249.31 kb

 

Správy o VVČ

pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013
Verzia : 2012/2013 
Veľkosť : 315.63 kb
docx

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014
Verzia : 2013/2014 
Veľkosť : 86.44 kb
pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015
Verzia : 2014/2015 
Veľkosť : 584.76 kb
pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016
Verzia : 2015/2016 
Veľkosť : 1.09 mb
pdf
pdf
pdf