baner-top-ok

OBSAH


Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022:

 

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do...............20.2.2022

 

Talentové skúšky................................................................................................ 15.3. – 30.4.2022

 

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do............................................10.4.2022

 

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií......9.5.2022

 

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií....12.5.2022

 

2. kolo prijímacích skúšok – .................................................................. 21.6.2022 /ak žiak nebol prijatý ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov .......................  6.4. 2022

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov –.....................  18.5. 2022

 

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v ČR platí :

 

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné obory na stredných školách v ČR si musia podať prihlášku samostatne. Vyplnenú a podpísanú prihlášku žiakom i rodičom a potvrdenú od lekára treba priniesť na potvrdenie k výchovnému poradcovi či riaditeľke školy. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia!

 

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

 

www.dualnysystem.sk

 

www.svs.edu.sk

 

www.nucem.sk

 

www.stredneskoly.sk

 

www.stredniskoly.cz

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022:

 

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu                    do ............................................................................................................20.2.2022

 Talentové skúšky....................................................................... 15.3. – 30.4.2022

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do.............................................................................................................10.4.2022

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií......9.5.2022

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií....12.5.2022

2. kolo prijímacích skúšok – .................................................................. 21.6.2022 /ak žiak nebol prijatý  ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov .......................  6.4. 2022

Celoslovenské testovanie  žiakov  piatych ročníkov –.....................  18.5. 2022

 

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v ČR platí :

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné obory  na stredných školách v ČR si musia podať prihlášku samostatne.  Vyplnenú a podpísanú prihlášku žiakom i rodičom a potvrdenú od lekára treba priniesť na potvrdenie k výchovnému poradcovi či riaditeľke školy. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia!

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

www.dualnysystem.sk

www.svs.edu.sk

www.nucem.sk

www.stredneskoly.sk

www.stredniskoly.cz