baner-top-ok

OBSAH


Články

Testovanie žiakov 9. ročníka

Testovanie žiakov 9. ročníka

Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2022

Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2022. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu 90 minút, test zo slovenského jazyka a literatúry 70 minút.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky 120 minút, následne test zo slovenského jazyka a literatúry 100 minút.

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.