baner-top-ok

OBSAH


Články

Európsky deň jazykov - šk. rok 2021/22

tit

Európsky deň jazykov

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme koncom septembra do vyučovacích hodín zakomponovali aktivity s tým súvisiace. Na hodine biológie sa deti naučili názvy živočíchov v iných jazykoch, na dejepise sa pozreli za históriu, kultúrou a gastronómiou. Na hodinách náboženskej výchovy si vypočuli Modlitbu Pána - Otče náš vo viacerých európskych jazykoch. Na hodine geografie si vypočuli, ako znejú úradné jazyky štátov EÚ, učili sa poznať členské štáty EÚ, vlajky štátov EÚ,. V rámci THD si vyskúšali európsku kuchyňu a na hodinách anglického a nemeckého jazyka nechýbali prezentácie krajín, zaujímavosti, pozdravy, obľúbené jedlá v krajine, rôzne hádanky, hry a projekty. Deviataci sa dokonca preniesli do Španielska a zoznámili sa s tradíciami, zvykmi, typickými jedlami a školským systémom. Všetky aktivity boli pestré, poučné a zábavné pre mladších i starších žiakov a tu je malá ochutnávka vo forme fotografií.