baner-top-ok

OBSAH


Články

Krajské kolo Technickej olympiády šk.r. 2021/22

TO1

Ako býva zvykom, krajské kolá predmetových olympiád základných škôl otvára vždy technická. V tomto školskom roku sa do nej po víťazstve v okresnom kole prebojovali Gabo Tomeček (9.A)Eliáš Barcal (8.A) Krajské kolo sa konalo opäť online formou a pozostávalo z 20 otázok, na ktoré mali súťažiaci 40 minút. Prvá časť otázok (10) bola zameraná na teoretický prehľad nielen z techniky ale aj zo sveta práce. Napríklad, aký doklad musí mať podnikateľ, aby mohol vykonávať príslušnú živnosť alebo čo sú komandisti. Druhá časť testu už bola zameraná na „praktickú činnosť“ v teoretickej podobe. Jednalo sa najmä o správne porozumenie technickej dokumentácie k danému výrobku (pokusné váhy). Jedna z otázok napríklad bola „Roztrieď nástroje a náradie na potrebné a nepotrebné, podľa toho či ich pri výrobe pokusných váh budeš potrebovať“ alebo „Vyber, ktoré pracovné postupy budeš musieť realizovať, aby si vyrobil POLOŽKU 1 – PODSTAVA“. O náročnosti testu svedčí aj fakt, že väčšina súťažiacich využila časovú dotáciu skoro až do poslednej minúty. Naši reprezentanti opäť nesklamali a v konkurencii ďalších víťazov okresných kôl nášho kraja získali pekné druhé miesto! Chlapcom gratulujeme a dodatočne ďakujeme Gabovi Tomečkovi za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu školy v technických súťažiach!